วิสัยทัศน์

…………………................................... วิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคาม “เมืองการศึกษาพัฒนาทรัพยากรบุคคล แหล่งผลิตผลเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และ แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ชั้นนำ” …………………................................... วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล “รักวัฒนธรรม เกษตรกรรมเฟื่องฟู อุ้มชูการศึกษา แก้ปัญหาสังคม พัฒนาตำบลก้าวไกล” …………………................................... "คำขวัญ อบต.หนองสิม ยางใหญ่ร้อยปี บารมีพระธาตุปู่จูมคำ ต้นลำน้ำเสียว เที่ยวอ่างเอกสัตย์สุนทร ลือกระฉ่อนมันแกวเงินล้าน"