แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ราคากลางอ้างอิง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ราคากลางอ้างอิงราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 25612018-01-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:32:22Pronpun2529
2ราคากลางอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560-2017-10-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-10-08 18:25:52admin