แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

ราคากลางอ้างอิง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ราคากลางอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 25612018-05-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-23 16:27:30Pronpun2529
2ราคากลางอ้างอิงราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 25612018-01-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:32:22Pronpun2529
3ราคากลางอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560-2017-10-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-10-08 18:25:52admin