แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพงสว่าง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) เลขที่ ๓๑๑๒๐๒๐2016-11-22ไม่มีทดสอบ1ทดสอบ12016-11-23 03:32:31Nootcharee
2ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม2016-10-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:26:42Takulsri
3ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูกั้นน้ำบ้านหนองสิม หมูที่ 12016-10-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:27:14Takulsri
4ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซำแฮด-บ้านหนองสิมใหญ่yuk7kWq3GN2016-10-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:27:52Takulsri
5ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม2016-10-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:22:55Takulsri
6ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลถังเหล็กทรงแชมเปญ บ้านศรีพิลาsnTtLvJPfo2w2016-07-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:24:27Takulsri
7ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านพงโพด ม. 52015-06-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:29:41Takulsri
8ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านหนองตาใกล้ ม. 4Hsc8OkAUnpb2015-06-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:30:22Takulsri
9ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กIePbJlBgFw42015-06-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:31:10Takulsri
10ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบถนน คสล บ้านซำแฮด-หนองสิมใหญ่2015-06-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:31:51Takulsri
11ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านหอกลอง ม. 8xTKseJOH2015-06-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:28:52Takulsri