แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่ออบต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล NNHkTVmh2016-10-09กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-09 01:58:57Takulsri
2อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ ประจำปี 2558LFmYRgyU2015-06-23กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:32:56Takulsri