แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ศูนย์เรียนรู้ อบต.หนองสิม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ศูนย์การเรียนรู้fdsfsdfsdfdsf2017-06-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-06-09 19:02:26admin
2ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-04 13:19:05Pronpun2529
3ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-04 13:19:37Pronpun2529
4ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-04 13:20:26Pronpun2529
5ศูนย์การเรียนรู้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง งานการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทำแบบประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 2016-04-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-05 14:34:45Pronpun2529