แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/25612018-10-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-11-01 15:17:40Pronpun2529
2ข่าวประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน2018-05-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 09:44:39Nootcharee
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 602018-05-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 09:54:53Nootcharee
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านพงสว่าง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม2018-01-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-01-29 14:27:33Nootcharee
5ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางวิไลรัตน์) ตำบลหนองสิม2018-01-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-01-29 14:33:54Nootcharee
6ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสิม2018-01-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-01-29 14:40:50Nootcharee
7ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายสุพัฒน์) ตำบลหนองสิม2018-01-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-01-29 14:44:13Nootcharee
8ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 25612018-01-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-01-29 14:47:52Nootcharee
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม2018-01-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-01-29 13:23:51Nootcharee
10ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 1002018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-08-14 12:33:45Pronpun2529
11ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 1032018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-08-14 12:34:15Pronpun2529
12ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านศรีพิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม2017-12-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-12-25 18:07:55Nootcharee
13ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๔ (สายบ้านหนองตาใกล้ - บ้านศรีพิลา) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม2017-12-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-12-25 18:09:46Nootcharee
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม2017-12-14กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-12-21 10:29:15Nootcharee
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองสิม จำนวน ๒ จุด2017-11-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-11-09 16:18:49Nootcharee
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองสิม จำนวน ๒ จุด2017-11-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-11-09 16:22:50Nootcharee
17ข่าวประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐2017-11-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-11-07 11:46:51Nootcharee
18ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์2017-11-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-07 14:20:48Pronpun2529
19ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)2017-10-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-03 09:18:08Pronpun2529
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาด2017-02-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-02-15 04:11:27Nootcharee