เลขที่หนังสือประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
เรื่องโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัวยู) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัวยู) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้ง ๐.๘๔ เมตร ลึก ๐.๕๒ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองสิม
ไฟล์หนังสือ/ภาพedc015537ea22a24c98050f5e507be1c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2017-06-08
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว13
สร้างโดยNootcharee
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อJun 23, 2017 7:03:42 PM
สร้างโดยระบบเมื่อJun 8, 2017 11:10:08 AM
สังกัด08560