เลขที่หนังสือประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
เรื่องโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำภายในบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ ๑ (สายข้างโรงเรียน) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.หนองสิม ช่วงที่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.หนองสิม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ1ac51d4332adee948495f301598aed3f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2017-06-08
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว10
สร้างโดยNootcharee
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อJun 23, 2017 7:06:39 PM
สร้างโดยระบบเมื่อJun 8, 2017 11:03:49 AM
สังกัด08560